Karellen

Samkvæmt Lög um leikskóla 90/2008 skal vera starfandi foreldrarráði

11. gr. Foreldraráð.

  • Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.
  • Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Foreldraráð Mánalands 2023 - 2023 var kosin á Foreldrafund Mánalands þann 24. október:

  • Dominika Dimailiag og er hún með 2 börn á leikskóla 1 á Mána og 1 á Stjarna
  • Bergný Ösp Sigaðurdóttir og er hún með 1 barn á Stjarna
  • Jaroslaw Arkadiuz og er hann með 1 barn og Stjarna


==========English=========

According to the Preschool Act 90/2008 there should be an active formal Parents Council.

Article 11 Parents’ councils

  • Each preschool shall have a parents' council, elected at the initiative of the Driector. At least three parents must have seats on the parents‟ council. The parents' council is to be elected every September for a one-year term. The parents' council should set its own rules of procedure. The headteacher has an obligation to cooperate with the parents' council. The Director may apply to the local authority for an exemption from the obligation to establish a parents' council provided that such an exemption is justified by such circumstances as the small number of children attending the preschool.
  • The role of the parents‟ council is to give opinions to the preschool and to the Board set up pursuant to Article 4, second paragraph, regarding the school‟s curriculum guide and any other plan relating to its operation. The council should also closely monitor the preschool‟s implementation of its curriculum guide and other plans, and the way these are made known to parents. The parents‟ council is entitled to give an opinion on all major changes in the way the preschool is operated.

The current Parents' Council was elected at the Annual Parents meeting held on the 24th of October 2023.

  • Dominika Dimailig and she has two children enrolled in the preschool one in Mána and the other in Stjarna
  • Bergný Ösp Sigaðurdóttir and she has one child enrolled in Stjarna
  • Jaroslaw Arkadiuz and he has one child enrolled in Stjarna.© 2016 - 2024 Karellen